CÉLJAINK
A KÖZÖSSÉGÉRT Alapítvány célja, hogy a krónikus pszichiátriai betegséggel élôk /különös tekintettel a szkizofréniák, hangulatzavarok, demenciák, addiktológiai formakör/ pszicho-szociális rehabilitációját elôsegítse. Ennek keretében az alapítvány célja, hogy az integrációs problémákkal élôk életminôségének megôrzését, annak javítását, közösségi erôforrásainak feltérképezését, annak facilitálását, a társadalomba való visszailleszkedését, a közösségi integráció megvalósulását segítse elô.

A pszichiátriai betegek döntô többsége családi környezetben él, pszichés problémáit ott éli meg. A pszichiátriai betegség befolyásolja a társadalomba való beilleszkedési, érvényesülési esélyeiket, akadályozhatják az általánosan elfogadott normákhoz való alkalmazkodást. A közvélemény a pszichiátriai betegeket csökkent értékûeknek tekinti, kirekeszti a társadalomból.

A KÖZÖSSÉGÉRT Alapítvány célja, hogy példát mutasson a hatékony interprofesszionális együttmûködésen alapuló munkaszervezésben. A krónikus pszichiátriai betegek életében elôforduló komplex emberi problémák, az élethelyzetek sokszínûsége gyakorlatban azt idézi elô, hogy egy klienssel több szakember is foglalkozik. Ennek eredményeként az alapítvány az egészségügyi és a szociális szakemberek összehangolt munkájára törekszik.
Az alapítvány szerepet kíván vállalni, hogy feladatain, tevékenységein keresztül hozzájárulhasson, mind az egyének, csoportok, közösségek lelki egészségének megôrzéséhez, annak ápolásához. Az alapítvány meggyôzôdése szerint a lelki egészség fejlôdése hozzájárul a hatékony társadalmi mûködéséhez.

Az alapítvány elsôdleges feladata a krónikus pszichiátriai betegséggel élôk életminôségének javítása, felépüléselvû rehabilitációjának megvalósítása szakemberek bevonásával. További feladatának tekinti a lelki egészség megôrzését, a betegséggel kapcsolatos társadalmi megbélyegzés csökkentését. Ennek érdekében egészségügyi, szociális, munkaerô piaci, kulturális, oktatási tevékenységeket támogat és mûködtet.

Alapítványunk önsegítô csoportok szervezôdését, mûködését támogatja. Ennek érdekében a társadalom felé paradigmaváltást megcélzó, stigmatizációt megelôzô, tájékoztató, esélyegyenlôséget elômozdító programokat szervez.

Az alapítvány feladata a szakmai ismeretek folyamatos bôvítése, szakkönyvek, folyóiratok tanulmányozása, konferenciákon, továbbképzéseken, klinikai és szociálpolitikai kutatásokban való rendszeres részvétel. A gyakorlati és elméleti eredményeket publikációk és konferenciákon, szakmai rendezvényeken, oktatási intézményekben, elôadások formájában mutatják be.

Sütik (cookie) kezelése Adatkezelési tájékoztató
Copyright 2012 / Közösségért Alapítvány a Pszichiátriai Betegséggel
Élôk Felépüléséért In Pécs. All Rights Reserved
KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁSOK
dél balaton dél baranya bonyhád
 NBTV-Design / andIT-Solutions Website Marketing and Art activity / 2012 /