SZOLGÁLTATÁSOK
A Bonyhádi Pszichiátriai Közösségi Ellátás 2012 januárjában indult útjára a Völgységben.

Fô célunk, hogy a Bonyhádon és a kistérségben élô, pszichiátriai betegségben szenvedô kliensek részére megfelelô szociális segítséget nyújtsunk. Elsôsorban azokra a pszichotikus betegségek-
kel, bipoláris zavarral, és visszatérô depresszió-
val küzdôkre fókuszálunk, akik gondozás mellett stabil pszichés állapotban vannak, ugyanakkor szociális segítségre szorulnak. Természetesen más pszichiátriai és szenvedélybetegségben szenvedôk számára is biztosítunk konzultációs lehetôséget.

Eszköztárunkban szerepel a személyes célok, az ezek elérését akadályozó problémák felmérése, problémamegoldó beszélgetések, készségfej-
lesztés (pl.:stressz-, szorongáskezelés, az önálló életvitelhez szükséges készségek fejlesztése stb.). Emellett tájékoztatást nyújtunk a betegsé-
gek természetérôl a klienseink és hozzátarto-
zóik részére, segítjük ôket az egészségügyi-szociális területeken elérhetô szolgáltatások igénybevételében.
Közösen elkészített krízis terv segítségével a krízis helyzetek kezelését és megelôzését sze-
retnénk elérni. Támogatjuk a klienseket a munkakeresésben, szabadidejük hasznos eltöltésében, társas kapcsolatok kialakításában, a bennük rejlô lehetôségek kibontakoztatásában.

Ellátásunk az adott kliens életterében elérhetô erôforrásokra fókuszál, így a gondozás a kliens otthonában is történhet, igény esetén fogadó helyiséggel is rendelkezünk.

Ellátásunk önkéntes és ingyenes.

Szervezetek részére a pszichiátriai és szenvedélybetegségekkel kapcsolatban konzultációs lehetôséget biztosítunk, nyitottak vagyunk programokban való együttmûködésre.Copyright 2012 / Közösségért Alapítvány a Pszichiátriai Betegséggel
Élôk Felépüléséért In Pécs. All Rights Reserved
KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁSOK
dél balaton dél baranya bonyhád
 NBTV-Design / andIT-Solutions Website Marketing and Art activity / 2012 /