GALÉRIA
Alapítványunk Barabás Ildikó rajztanár kiállítását szervezte meg a Bajor Gizi Müvelôdési Ház támogatásával. A kiállítás megnyitójára meghívott vendégek között szerepeltek barátok, ismerôsök, Alapítványunk által müködtetett szolgáltatások igénybevevái. A kiállítást Dr. Grósz Attila Pál pszichiáter, a siófoki Pszichiátriai Gondozó vezetô fôorvosa, a Közösségért Alapítvány kuratóriumi elnöke nyitotta meg. A kiállítás április hónapban volt megtekinthetô a Müvelôdési Ház kiállító termében. A megnyitón közremûködtek a helyi Zeneiskola növendékei is. A kiállításnak több fontos célja is volt, Ildikó munkásságának bemutatásán keresztül a pszichiátriai betegséggel élôkkel szembeni társadalmi elfogadás erôsítése, a betegtársak számára fejlôdési utak mutatása. A rendezvényt hagyományteremtô szándékkal szerveztük meg. Ildikónak ezúton is köszönet a sok értékes müért, kívánunk erôt, kitartást és ihletet a további munkához.

Képek a kiállításról:Mindennapok


Nyitva álló helyiség - Balatonföldvár - munka közbenNyitva álló helyiség - BalatonföldvárNyitva álló helyiség - Siófok (1)Nyitva álló helyiség - Siófok (2)Karácsonyi készülôdés

  


  
2013. karácsony

2013. december 20-án karácsonyi ünnepséget szerveztünk szolgáltatásunkat igénybevevôk és hozzátartozóik részére.

A programban szerepeltek a helyi általános iskola hit és erkölcstant tanuló diákjai, Zsolt, aki gitárjátékával kápráztatta el társait, valamint a szolgáltatás dolgozói, akik lelkesen készültek egy kis karácsonyi összeállítással az egybegyûlteknek, a közös fa díszítést követôen. A rendezvénynek a Bajor Gizi Mûvelôdési Ház adott otthont, a mûsort Hegedûsné Berkes Márta igazgató asszony nyitotta meg. A mûsort követôen sütemények és tea mellett tovább folytatódott az éneklés, beszélgetés. Azok az emberek és hozzátartozóik akik eddig betegségük aktív tünetei miatt nem mertek közösségbe menni, szép számban és aktívan vettek részt az ünnepségen, süteményeket hoztak, sütöttek.

Ezúton is köszönjük a Mûvelôdési Háznak, a diákoknak az aktív és lelkes részvételt, hogy jelenlétükkel tovább emelték a délután fényét.

Képek az ünnepségrôl:

  


  


  


  

Farsangi készülôdés

  


  


  

Farsang

Alapátványunk a farsangi készülôdést követôen farsangi ünnepséget szervezett a szolgáltatásainkat igénybe vevôk és hozzátartozóik számára. Az összejövetelt egy kis játékkal kezdtük, melyet mindenki nagyon élvezett, sokat nevettünk, a csoport tagjai feloldódtak. A továbbiakban a csoport egy tagja gitárjátékával kápráztatta el a többieket, melyet közös éneklés is követett. Megnyitottuk a rögtönzött büfét, melynek süteményeit a csoport tagjai készátették el és hozták magukkal a mai alkalomra. Kávánságmûsorral folytattuk, majd újra elôkerültek a csoportos játékok mindenki nagy örömére. A rendezvényen több olyan ellátásban részesülô is megjelent és kikapcsolódhatott, ismerhetett meg sorstársakat, akik az eddigi rendezvényekre még nem látogattak el. Többen már sokadik rendezvényükön vannak túl. Egyre nagyobb lelkesedéssel várják az újabb programokat. áme néhány pillanatfelvétel a rendezvényrôl:

  


  


  
Húsvéti készülôdés

2014. április 15-én Húsvéti kézmûves foglalkozást tartottunk. A foglalkozáson húsvéti hûtô mágnest, nyuszis kosarat, szalvéta technikával készült tojásokat készáthettek a megjelentek. Az elkészült tárgyakat hazavihették, melynek nagyon örültek. Többen már sokadik kézmûves csoportjukon vannak túl és a mai alkalmon új résztvevôk is voltak. Mindenki nagyon lelkesen dolgozott, sokat beszélgettek egymással. Igazi húsvéti - tavaszi hangulatban telet a délután.
áme néhány kép a foglalkozásról:

  


  
Szalonnasütés

Alapátványunk 2014. július 14-én szabadidôs programot szervezett, melynek keretében biciklitúrázással egybekötött szalonnasütés, és játékos kommunikációs tréning szerepelt a palettán. A résztvevôk nagy többsége élt a biciklizés lehetôségével, a szalonnasütés és a játékok során jobban megismerhették egymást és önmagukat is. A tréningen nagy hangsúlyt kapott a nonverbális kommunikáció elsajátátása és gyakorlása. A kezdeti bátortalanság hamar elszállt és minden résztvevô nagy örömmel teljesátette a feladatokat. áme néhány pillanatfelvétel a nagyszerûen sikerült napról:

  


  


  

Foci összefoglaló

Alapátványunk által megszervezésre került „Foci Szakkör” elnevezésû programunk, mely minden héten csütörtökön délután fél 3-tól fél 5-ig várja a mozogni, sportolni vágyókat, egy kis „öröm focizásra”. A program ma már nagy sikerrel zajlik, hétrôl-hétre egyre több az érdeklôdô, résztvevô. áme néhány kedvcsináló pillanatfelvétel a programról:

  


  

Foci szakkörünk

Alapátványunk által megszervezett és ma már nagy sikerrel mûködô „Foci Szakkörünk” csapata „megvávta” elsô meccsét a 2014. november 13-án megrendezett közösségi programunk keretében. A vendég együttes élménybeszámolót tartott a náluk már nagy sikerrel mûködô focis programról és az ez által a program által szerzett élményeikrôl, többek között az idei év során külföldön vávott meccseikrôl is. A hangulatos és képekkel illusztrált beszámolót követôen került sor a mérkôzésre - hazai pályán. A vendég csapat nagyon ügyes volt, de mi sem maradtunk gólszerzés nélkül. Külön köszönet az edzésekre és a mérkôzés idejére is pályát biztosátó Balatonföldvári Sportegyesületnek. Annak, aki lemaradt és azoknak, akik részt vettek az alábbiakban néhány pillanatfelvétel a mérkôzésrôl:

  


  


  


  

Játék délután

Játék délután elnevezésû programunkat 2014. október 15-tôl tartjuk, minden második héten. A mára sokak által látogatott programunkról az alábbiakban közlünk néhány kedvcsináló pillanatfelvételt azoknak, akik még nem látogattak el hozzánk:

  


  

2014. Karácsonyi kézmûves foglalkozás

Alapítványunk, immár a hagyományoknak megfelelôen, 2014. december 11-én rendezte meg karácsonyi kézmûves foglalkozását, melyre sokan eljöttek. Nagyon szép díszek és ajándéktárgyak készültek idén is. Külön köszönet a szántódi Pálóczi Horváth ádám Közösségi Háznak a helyszín biztosításáért és a foglalkozás lebonyolításának segítéségért! íme néhány fotó a foglalkozásról és a remekmûvekrôl:

  


  


  


  


  


2014. Karácsonyi ünnepség

2014. december 18-án Alapítványunk immár második alkalommal szervezett a szolgáltatásainkat igénybe vevôk és hozzátartozóik számára karácsonyi ünnepséget. Az ünnepségen ismét színvonalas mûsort adtak a balatonföldvári Gróf Széchényi Imre általános Iskola tanulói. Külön is köszönjük nekik. A helyszínt a szántódi Pálóczi Horváth ádám Közösségi Ház biztosította, ezúton is köszönjük az együttmûködést és segítséget! A mûsort tovább gazdagították az önkéntes szereplôk, akik verssel, áldással, karácsonyi mesével készültek az ünnepségre. Az idei karácsony mindenki számára tartogatott meglepetést, önkéntes felajánlásokból, a résztvevôk apró ajándéktárgyakkal térhettek haza. íme néhány fotó, annak aki ott volt emlékül és annak aki érdeklôdéssel követ bennünket ízelítôül:

  


  


  


  

2015. Farsangi mulatság

2015. március 5-én tartottuk az idei farsangi mulatságokat is magába foglaló programunkat. A délelôtt folyamán elkészültek az álarcok, koronák, nônap alkalmával papír virágok, és a tavaszt váró pillangók. A délutánt a mulatság jegyében töltöttük: lufi-hajtó verseny, szörpivó verseny, vicces feladatok megoldása, vidám - komoly csapat „harca”, „Ki van mögöttem?” játékokkal, farsangi dal tanulása közepette egy igazán vidám délutánt töltöttünk együtt, melyre mindenki saját készítésû süteménnyel érkezett. A rendezvénynek a szántódi Pálóczi Horváth ádám Közösségi Ház adott otthont, köszönjük szépen a segítségüket és együttmûködésüket!

  


  


  


  


  


  


  

2015. Húsvét váró játékos összejövetel

Húsvét váró játékos összejövetelünk 2014.04.01-én, Balatonföldváron a „Kulipintyó” területén került megrendezésre. A résztvevôk aktív közremûködésének köszönhetôen lehetôség nyílt a Húsvéttal kapcsolatos hagyományokkal és népi szokásokkal megismerkedni, amit elôadás formában hallgathattunk meg. A jelenlévô férfiak locsoló verset szavaltak. A szerzett ismereteket játékos formában hasznosítani is lehetett. Csapatok alakultak, a „húsvéti activity” vicces feladatait nehézség nélkül sikerült teljesíteni, a „tojásterelgetés” is sok mulatságos pillanatot szült. A rendezvény végén lehetôség nyílt egy kis beszélgetésre a finom sütemények elfogyasztása közben.

  


  


2015. Pünkösd

Pünkösdi játékos összejövetel Köszönhetôen az elôadóknak összejövetelünk alkalmával megismerkedtünk a magyar és a külföldi pünkösdi hagyományokkal, szokásokkal, szimbólumokkal, pünkösd ünnepével. A népszokásokhoz híven ügyességi feladatokkal mérték össze tudásukat a résztvevôk. Ilyen feladatok voltak a pünkösdi rózsa rajzolás, találós kérdések, a mulatságos komoly-vidám és a fekete-fehér,igen-nem nevû játék. íme, néhány pillanatfelvétel:

  


  


  

Szabadtéri összejövetel 2015.

Szabadtéri összejövetelünkhöz sajnos az idô nagy részében nem volt kegyes az idôjárás. Ez többeket elriasztott, hogy nekivágjanak az útnak. A bátor vállalkozóknak sikerült elnyerni jutalmukat. Szép környezetben finom nyárson sült ételeket ehettek, kipróbálhatták az élô társasjátékot, szabadtéri játékokon vezethették le a sok energiát, sôt délutánra még a nap is kisütött. Maradt még a finomságokból, ezért folytatása következik. Addig is egy kis ízelítô:

  


  


  


Szabadtéri összejövetel 2015/2.

2015 második szalonnasütésén, szép napos idô volt, de az erôs szél nem tette lehetôvé a szabadtéri játékokat. Szerencsére a szél nem gátolt meg minket a tûzrakásban és a nyársalásban, így mindenki ehetett egy finomat. Az étkezést követôen kötetlen beszélgetés volt, majd az elô társasjáték feladatait oldottuk meg.

  


  


  


2015. Karácsonyi kézmûves foglalkozás

Hagyományainknak megfelelôen 2015.12.12-én került megrendezésre a karácsonyi kézmûves foglalkozás a Bajor Gizi Közösségi Házban. A „Karácsonyi készülôdés” jegyében egy kellemes délelôttöt töltöttünk együtt. Sok szép díszt és karácsonyi ajándékot készítettünk. íme, néhány kép az összejövetelrôl és a remekmûvekrôl:

  


  


  


  

2015. Karácsonyi ünnepség

2015-ben a Karácsonyi ünnepségünk december 16-án került megrendezésre a Bajor Gizi Közösségi Házban. Színvonalas mûsort tekinthettünk meg, köszönhetôen a balatonföldvári Gróf Széchényi Imre általános Iskola alsó és felsô tagozatos tanulóinak, akik három mûsorszámmal is szórakoztattak minket. A programot tovább színesítették az önkéntes fellépôk, akik verssel, karácsonyi mesével és zenei elôadással készültek az ünnepségre, melynek a végén közös éneklésre is sor került. A mûsort követôen kellemes beszélgetéssel és a résztvevôk által hozott sütemények elfogyasztásával zártuk a napot. íme néhány pillanatfelvétel:

  


  


  


  


  


  


  


  


Karácsonyi Szépség délelôtt

Alapítványunk elsô alkalommal szervezett szépségnapot az ellátásainkat igénybe vevôk számára. Négy hölgy jött el a programra, akik rendkívül jól érezték magukat a délelôtt folyamán. Elmondták, hogy feltöltôdtek, örülnek a lehetôségnek, és nagyon köszönik ezt a programot. A délelôtt folyamán arcmasszázs, körömfestés, frizura készítés és smink várta a résztvevôket.

  

2016. Farsang

Farsangi összejövetelünk 2016.02.09-én került megrendezésre, összevonva a kézmûves foglalkozás és a mulatság. A találkozó elején lehetôség volt a megszokott farsangi maszkok elkészítésére. Miután mindenki elkészítette saját álarcát csoportok alakultak, elôadásokat hallhattunk a farsangról és a busójárásról. A folytatásban a csoportoknak különbözô feladatokban kellett helytállniuk, mint meseírás megadott szavak alapján, lufi terelgetés, fánk evô és szörp ivó verseny, rajzolás. A feladatok elvégzése jó hangulatban telt. A rendezvény végén lehetôség nyílt kötetlen együttlétre, elfogyasztani a hozott finomságokat, miközben a mulatságon megjelentek által választott zene szólt.

  


  


  


  


  

2016.03.05. Szépségnap

Alapítványunk második alkalommal szervezett szépségnapot az ellátásainkat igénybe vevôk számára, Nônap alkalmából. öt hölgy jött el a programra, akik rendkívül jól érezték magukat a délelôtt folyamán. Elmondták, hogy feltöltôdtek, örülnek a lehetôségnek, és nagyon köszönik ezt a programot. A délelôtt folyamán arcmasszázs, körömfestés, frizura készítés és smink és kötetlen beszélgetés várta a résztvevôket.

  


  

2016. húsvéti összejövetel

Húsvét alkalmával egy kellemes délutánt tölthettünk együtt 2016.03.26-án a Bajor Gizi Közösségi Házban. A rendezvény a már hagyománynak tekinthetô kézmûves foglalkozással indult, ahol különbözô dísztárgyakat alkothatott mindenki kedve szerint. A folytatásban a húsvét eredetérôl, szimbólumairól és a böjtrôl hallhattunk nagyszerû elôadást. Ezt követôen húsvéti témakörben rendezett játékos feladatokban próbálhatták ki magukat a résztvevôk, úgy, mint a kvízjáték és activity, valamint a „Ki vagyok én” elnevezésû játék. A rendezvény zárásaként a jelenlévô férfiak locsolóverssel kedveskedtek a hölgyeknek. íme, néhány pillanatfelvétel:

  


  


  


  


  


  


2016. Pünkösd

Pünkösdi összejövetelünk a néphagyományok szellemében telt A résztvevôk csapatokat alkotva próbálhatták ki magukat különbözô ügyességi feladatokban. Elsô feladat irányított rajzolás volt, majd „üdítôpingpong”, tabu és vezetés bekötött szemmel akadálypályán. A játékok közötti szünetben a pünkösdi ünnepkörrôl és hagyományairól hallhattunk elôadást.

  


  


  

Szabadtéri összejövetel 2016.

A kedvezôtlen, esôs idô miatt elmaradt elsô alkalom után, másodjára sikerült kiváló idôjárási körülmények között megtartani a szabadtéri összejövetelünket. Gyönyörû környezetben finomat ettünk és kellemes társaságban jót beszélgettünk. Többen vállalkoztak a kerékpártúrára is és egy kis játékra is. íme, néhány kép:

  


  

2016. Karácsony készülôdés

Alapítványunk szervezésében idén is megrendezésre került a hagyományos karácsonyi kézmûves foglalkozás. A délutáni összejövetelen kellemes, ünnepi hangulatban készültek a különféle ajándéktárgyak. Az alábbi képeken megtekinthetô pár kézmûves pillanat:

  


  


2016. Karácsonyi ünnepség, szépség délelôtt

2016. évi karácsonyi ünnepségünk és a karácsonyi szépség délelôttünk 2016.12.21-én került megrendezésre. Egy kellemes napot töltöttünk együtt. A délelôtt folyamán a hölgyeknek volt körömlakkozás, sminkelés, arcmasszás, frizura készítés. A délután folyamán, az ünnepségen az elôadók sok szép verssel, és zenei produkciókkal készültek. Felléptek a Széchenyi Imre általános Iskola növendékei és a zeneiskola tanárai. A nap végén szakítottunk idôt kötetlen beszélgetésre, miközben elfogyasztottuk a finom süteményeket és üdítôket, amit a résztvevôk hoztak.

  


  


  


  


  

2017. Farsangi kézmûves foglalkozás és összejövetel

2017. 02. 22-én került megrendezésre a Farsangi kézmûves foglalkozás és az összejövetel is. A délután elsô részében lehetôség nyílt a farsanggal kapcsolatos kreatív ötletek (álarc, dekoráció) elkészítésére. Ezt követôen a Farsangi ünnepkörrôl hallhattunk elôadásokat, majd csoportok alakultak. A folytatásban a csapatokra különféle feladatok megoldása várt, mint a Puzzle, a Farsangi kvíz, vagy a „Ki vagyon én?” nevû játék. Az összejövetel jó hangulatban telt, a délután második felében lehetôség nyílt kötetlen beszélgetésre, illetve a hozott finomságok elfogyasztására is.

  


  


2017. Húsvéti összejövetel

A 2017-es Húsvéti összejövetel 2017.04.12–én került megrendezésre a Bajor Gizi Közösségi Házban. A rendezvény elején egy kézmûves foglalkozás keretén belül lehetôség volt különféle húsvéthoz kapcsolódó dísztárgyakat készíteni. Ezután a férfiak locsolóversekkel kedveskedtek a hölgyeknek, majd csapatbontás következett. A csoportoknak különbözô feladatokban kellett részt venniük, mint meseírás adott szavak alapján, illetve irányított rajzolás. A délután jó hangulatban telt.

  


  


2017. Pünkösdi összejövetel és szalonnasütés

A kellemes idônek köszönhetôen a 2017-es Pünkösdi összejövetel keretein belül megszervezésre került a kerékpártúra és a szalonnasütés is. A biciklitúra résztvevôi Siófokról indultak és Balatonföldvárra, a közös találkozási pontra érkeztek, ahol a tömegközlekedéssel utazókat is vártuk. Majd együtt felsétáltunk a nyársalás helyszínére a festôi Balatonföldvári Parkerdôbe. Itt mindenki kedve szerint elkészíthette a nyársát, amit a tábortûzön meg is süthetett. Az ebédet követôen közös játékra és beszélgetésre is jutott idô. “élô társasra”, tollasra és labdázásra invitáltuk a résztvevôket. Jó hangulatban telt az esemény.

  


  


  

2017. Karácsonyi kézmûves foglalkozás

Hagyományos karácsonyi kézmûves foglalkozásunkon ajándék és dísztárgyak készítésével lehetett hangolódni az ünnepekre. Mindenki kedve szerint dönthette el, hogy mit csinált. 2017-ben lehetett könyvjelzôt, üvegtapaszt, többfajta hûtô mágnest, asztali- és karácsonyfadíszt készíteni.

  


  

2017. Karácsonyi ünnepség

A Karácsonyi ünnepség 2017 december 20.-án került megrendezésre a Bajor Gizi Közösségi Házban. Az rendezvény kezdete elôtt közösen feldíszítettük a karácsonyfánkat. A megnyitót és üdvözlôt Pappné Molnár Veronikának a közösségi ház vezetôjének köszönhetjük. Sok színvonalas elôadást csodálhattunk meg. Elsô részben a Gróf Széchényi Imre általános Iskola növendékeinek és tanárainak mûsorát, majd a munkatársaink és ellátottaink elôadásait tekintettük meg. Dr. Grósz Attila Pál intézményvezetô záróbeszéde után, kötetlen beszélgetés alkalmával elfogyasztottuk a hozott finomságokat. Tekintsen meg pár pillanatképet:

  


  


  


  


  


2018. Farsang

Az alkalom elsô felében a kézmûves foglalkozás keretében mindenkinek lehetôsége volt elkészíteni a saját álarcát, amelynek az ezután következô, Ki vagyok én? nevû játékban szerepe is volt. Csapatbontást követôen Meseírás és a Szomorú-vidám játékban próbálhatták ki magukat a jelenlevôk. A délután fennmaradó részében közösen elfogyasztottuk a hozott finomságokat.

  


2018. Húsvéti összejövetel

2018.03.28-án került megrendezésre a keresztény ünnepkörhöz, illetve a magyar népszokáshoz kapcsolódó Húsvéti programunk. Ennek keretein belül elsôként a decoupage technika segítségével, színes mintákkal, szalvétával kivágott motívumokkal díszítettük a hungarocell tojásokat. Az elkészült dísztárgyakat hazavihették a jelenlévôk. A kézmûves foglalkozás után, izgalmas feladatokkal - Húsvéti Activity, és keresztrejtvény- készültünk, melyek segítségével felidéztük a Húsvéti hagyományokat, népszokásokat.

  


  


  

2018. Pünkösdi összejövetel

A kiszámíthatatlan idôjárás miatt a Pünkösdi összejövetel a Bajor Gizi Közösségi Házban került megrendezésre 2018. május 23-án, ennek ellenére a bátrak Siófokról kerékpárral érkeztek a rendezvényre. A résztvevôk elôször egy élôtársas kvízjátékban próbálhatták ki tudásukat, majd csapatbontás után irányított rajzolás következett. A délutánt Fekete, fehér, igen, nem játékkal zártuk.

  


  

2018. Tihanyi kirándulás

2018.08.22-én megrendezésre került a Tihanyi kirándulás, amelyen a résztvevôk a Visszhang körút túráját járhatták végig. A félszigetre a szántódi révbôl érkeztünk komppal, ezt követôen felsétáltunk a faluba. A nagy hôség ellenére mindenki hôsiesen bírta a megpróbáltatásokat. Majd a Tihanyi Bencés Apátság épülete és a Pisky sétányról nyíló csodálatos kilátás mindenkit lenyûgözött.

  


  

2018. Karácsonyi kézmûves foglalkozás

Hagyományainknak megfelelôen, 2018-ban is lehetôség volt különbözô karácsonyi kézmûves tárgyak készítésére. Az alkotások között szerepeltek papírdíszek, könyvjelzôk, karácsonyfa díszek, üdvözlôlapok és ajándékkártyák is.

  


2018. Karácsonyi ünnepség

Hagyományainkhoz híven idén is a Bajor Gizi Közösségi Házban került megrendezésre a Karácsonyi ünnepségünk, melynek idôpontja 2018. 12.19-e volt. Az összejövetelt Pappné Molnár Veronika üdvözlô szavai nyitották meg. Ezt követôen a Gróf Széchényi Imre általános Iskola tanulói mûsorát tekinthettük meg, majd kollégáink és ellátottjaink elôadásait élvezhettük. Dr. Grósz Attila Pál intézményvezetô záróbeszéde után közösen egy kötetlen beszélgetés formájában elfogyasztattuk a karácsonyi finomságokat. íme, néhány fotó az eseményrôl:

  


  


  

2019. Farsang

Jó hangulatú farsangi összejövetelt tudhatunk magunk mögött 2019-ben is. A találkozó elején mindenki elkészítette a saját maszkját, majd a farsangi szokások szellemében jelképesen “beöltöztünk” a Ki vagyok én? nevû népszerû játékhoz. Késôbb 2 csapat alakult, és a résztvevôk különbözô játékokban mérték össze tudásukat, mint képkirakó, listaírás, zenefelismerés és szóbeszéd.

  


  


2019. Húsvéti összejövetel

A 2019-es Húsvéti összejövetel kézmûves foglalkozásán lehetôség volt decoupage technikával tojást készíteni, illetve nyuszit, tojást varrni. Ezután a játékos rész következett, ahol csapatbontást követôen a résztvevôk napraforgó kvízjátékban, memóriajátékban és rajzolásban mérhették össze a tudásukat.

  


  

2019. Pünkösdi összejövetel

A 2019-es Pünkösdi összejövetel új helyszínen, Siófokon, a Semmelweis utca 2-ben, közismertebb nevén a “Hernyóban” került megrendezésre. A résztvevôk több játékban próbálhatták ki magukat, mint dobálós ügyességi játékban, kvízjátékban, folyamatos elôadásban, irányított rajzolásban, zenefelismerésben.

  


  

2019. Adventi készülôdés

A 2019-es évben az adventi idôszakban négy alkalommal, hétfônként volt megtartva a hagyományos karácsonyi kézmûves foglalkozás, amely során a résztvevôknek lehetôségük nyílt különféle ajándéktárgyakat, asztali díszeket, ajtódíszeket készíteni kellemes, ünnepi hangulatban.

  


  


  

2019. Karácsonyi ünnepség

2019.12.18.-án került megrendezésre Karácsonyi ünnepségünk, Balatonföldváron, a Bajor Gizi Közösségi Házban. Az összejövetelt Pappné Molnár Veronika, a közösségi ház vezetôje nyitotta meg. Ezután a Gróf Széchenyi Imre általános Iskola tanulóinak mûsorát, illetve a zenetanárok elôadását tekinthettük meg. A kliensek és az Alapítvány munkatársainak fellépései is gazdagították a mûsort. Az alkalom zárásaként lehetôség nyílt kötetlen beszélgetésre, miközben elfogyasztottuk a hozott finomságokat.

  


  

Farsangi kézmûves foglalkozás és játékos összejövetel

A hagyományoknak megfelelôen a 2020-as farsangi összejövetel is a kézmûves foglalkozással indult, amelynek keretében lehetôség nyílt álarcok készítésére. Ezután a Ki vagyok én? c. játékkal folytattuk, majd csapatbontást követôen a játékosok kvízkérdésekben, zene- és vers felismerésben mérhették össze a tudásukat.

  


  Copyright 2012 / Közösségért Alapítvány a Pszichiátriai Betegséggel
Élôk Felépüléséért In Pécs. All Rights Reserved
KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁSOK
dél balaton dél baranya bonyhád
 NBTV-Design / andIT-Solutions Website Marketing and Art activity / 2012 /